Innkjøpsdag 28. oktober

Sammen med Hamarregionen næringsforening, kommunene Stange, Hamar og Løten inviterer vi til møteplass for å informere om kommende anbud, bidra til at flere aktører ønsker å levere til det offentlige og gi innsikt i hva som kreves for å levere. Dato er 28. oktober kl. 12.00 – 15.00 i PARK grûnder- og næringshus.

Investorforum 27. oktober

Onsdag 27. oktober inviterer vi igjen til et virtuelt frokostseminar med spennende gjester. Dette møtet har fokus på bærekraftige investeringer. Du vil som alltid få presentert pitcher fra spennende selskaper.

DNB NXT 2021 logo

DNB NXT 2021

Investor, gründer eller representerer et selskap i utvikling? Da er DNB NXT 2021 stedet å være 27. september kl. 19.00. Da starter hovedsendingen fra årets DNB NXT – en arena hvor selskaper og investorer kan møtes digitalt.

HrNs arrangement framover

Næringsforumet har tidligere lagt ut en samlet oversikt over kommende temalunsjer og andre arrangement i god tid før de har blitt avholdt. Dette har styret nå besluttet at ikke lenger vil bli gjort. Dette av den grunn at de ønsker å være fleksible på tid og sted ut fra hvem som er innleder. Arrangementene vil …

Valg 2021 – Hamarregionen spør om næringsutvikling i regionen

Hamarregionen har i samarbeid med Hamarregionen Næringsforum stilt tre spørsmål om næringsutvikling til sentrale politikere tilknyttet Innlandet. Responsen kommer i form av en kort video for å fremme hvilke temaer tilknyttet næringsutvikling i Hamarregionen som er viktige inn mot valget. Hva er det viktigste du og ditt parti har gjort for å løfte Hamarregionen og …

Hamarregionen Lokal venn

Hvordan lokale aktører taklet koronaepidemien

Lokalt næringsliv er viktig for både arbeidsplasser og nærmiljøet. I spillelisten ligger en serie på seks filmer spilt inn et år etter nedstengningen. Hvordan har ulike aktører taklet koronaepidemien, og hvordan ser de på fremtiden?

Verdien av å handle lokalt

Verdien av å handle lokalt har alltid vært stor, men er kanskje viktigere enn noen gang i den tida vi lever i nå. Gjennom prosjektet «LOKAL VENN» ønsker Hamarregionen Næringsforum å løfte fram denne tematikken hos næringsdrivende og offentlige virksomheter i regionen. Bli med på å løfte denne tematikken! Les innlegget i HA fra 2. …

Info om kort spørreundersøkelse

Hamarregionen – Hamarregionen reiseliv og utvikling – er en felles samfunnsutviklingsaktør for næringsaktører og kommunene Hamar, Løten og Stange. Som et innspill i arbeidet med å legge til rette for Hamarregionens videre utvikling og arbeid ønsker kommunene å innhente innspill fra regionens næringsliv. Det er utarbeidet en kort spørreundersøkelse , tar ca. 5 minutter, som …

Resultat av medl.undersøkelse våren 2020

Alle er preget av Corona-krisen i større eller mindre grad. Både staten og kommunene bidrar med tiltak for å bøte på den utfordrende situasjonen for næringslivet. For best mulig å kunne ivareta våre medlemmers behov og ønsker ba vi dem i april om å svare på en kort, anonym undersøkelse om situasjonen i sin bedrift. …

Live-webinar om permitteringer

PERMITTERINGER: Onsdag 25.03. kl 13.00 ga NAV informasjon og svarte på spørsmål rundt permitteringer fra bedrifter i Hamarregionen. Møtet ble holdt som live-møte på Facebook-siden til Hamarregionen utvikling. Se spørsmål som ble sendt inn på forhånd her: https://app.sli.do/event/nkorbgqq/live/questions