HrNs arrangement framover

Næringsforumet har tidligere lagt ut en samlet oversikt over kommende temalunsjer og andre arrangement i god tid før de har blitt avholdt. Dette har styret nå besluttet at ikke lenger vil bli gjort. Dette av den grunn at de ønsker å være fleksible på tid og sted ut fra hvem som er innleder.

Arrangementene vil derfor bli annonsert her på nettsiden, og også på HrNs FB-side, etter hvert som all info og innhold for ett og ett arrangement er klart.