Hamarregionen Næringsforum ble formelt opprettet i april 2013 ved at Hamarregionen Utviklings kommunale forvaltningsdel ble skilt ut som et vertskommunesamarbeid og beholdt navnet Hamarregionen Utvikling (HrU), parallelt med at foreningsdelen ble besluttet videreført under navnet Hamarregionen Næringsforum (HrN). Medlemmene ble samtidig flyttet over fra HrU til HrN.

Næringsforumet har som formål å fremme regional utvikling og næringslivets interesser i Hamarregionen. Forumet er partipolitisk nøytral, men kan ha en næringspolitisk tilnærming i sitt arbeid. Det kan være alt fra å sette dagsorden til å arrangere møteplasser for utveksling av kunnskap og interesser.

HrN har ingen ansatte, men samarbeider tett med Hamarregionen reiseliv og utvikling, blant annet gjennom at de er forumets sekretariat. Forumet er åpent for bedrifter, næringsforeninger, organisasjoner og offentlige/halvoffentlige institusjoner med tilknytning til næringslivet i Hamarregionen. Pr 01.01. 2021 hadde forumet 193 medlemmer. Forumets styre møter jevnlig Hamarregionen utviklings politiske nemd, blant annet for å fremme medlemmenes interesser i næringspolitiske saker. Du kan også følge HrN på FB.

Styret for 2022/2023 består av:

Arild Halvorsen, Fabelaktiv, styreleder

Tlf. 951 09 306, e-post arild.halvorsen@fabelaktiv.no

Nina Utkilen, CC Hamar, nestleder

Tlf. 922 89 882, e-post nina@cc.no

Ida Skårholen, Norsk Tipping AS,

Tlf. 988 72 776, e-post Ida.Skarholen@norsk-tipping.no

Stein Inge Alstad, Kraftriket AS, styremedlem

Tlf. 909 36 071, e-post stein.alstad@kraftriket.no

Magne Nordgård, Hamar Media, styremedlem

Tlf. 934 80 330, e-post magne.nordgaard@hamarmedia.no

Marthe Ingrid Høie, Trainee, Graminor, styremedlem

Tlf. 913 43 604, e-post marthe.hoie@norsk-tipping.no

Valgkomité:
Eli Bryhni, leder, Hamarregionen reiseliv og utvikling
Geir Thomassen, Moelven Byggmodul
Håvard Røste, Kildegruppen AS