Hamarregionen Næringsforum ble formelt opprettet i april 2013 ved at Hamarregionen Utviklings kommunale forvaltningsdel ble skilt ut som et vertskommunesamarbeid og beholdt navnet Hamarregionen Utvikling (HrU), parallelt med at foreningsdelen ble besluttet videreført under navnet Hamarregionen Næringsforum (HrN). Medlemmene ble samtidig flyttet over fra HrU til HrN. I 2019 ble Hamarregionen Utvikling og Hamarregionen Reiseliv slått sammen, og fikk da navnet Hamarregionen reiseliv og utvikling. Nettside og FB-side

Næringsforumet har som formål å fremme regional utvikling og næringslivets interesser i Hamarregionen. Forumet er partipolitisk nøytral, men kan ha en næringspolitisk tilnærming i sitt arbeid. Det kan være alt fra å sette dagsorden til å arrangere møteplasser for utveksling av kunnskap og interesser.

HrN har ingen ansatte, men samarbeider tett med Hamarregionen reiseliv og utvikling, blant annet gjennom at de er forumets sekretariat. Forumet er åpent for bedrifter, næringsforeninger, organisasjoner og offentlige/halvoffentlige institusjoner med tilknytning til næringslivet i Hamarregionen. Pr 01.01. 2021 hadde forumet 193 medlemmer. Forumets styre møter jevnlig Hamarregionen reiseliv og utviklings politiske nemd, blant annet for å fremme medlemmenes interesser i næringspolitiske saker. Du kan også følge HrN på FB.

Styret for 2021/2022 består av:

Ingunn Børresen, Vangen & Plotz, styreleder

Tlf. 468 92 321, e-post ingunn@vangenplotz.no

Stein Inge Alstad, Kraftriket AS, nestleder

Tlf. 909 36 071, e-post stein.alstad@kraftriket.no

Arild Halvorsen, Fabelaktiv, styremedlem

Tlf. 951 09 306, e-post arild.halvorsen@fabelaktiv.no

Magne Nordgård, Hamar Media, styremedlem

Tlf. 934 80 330, e-post magne.nordgaard@hamarmedia.no

Nina Utkilen, CC Hamar, styremedlem

Tlf. 922 89 882, e-post nina@cc.no

Valgkomité:
Eli Bryhni, leder, Hamarregionen reiseliv og utvikling
Geir Thomassen, Moelven
Kristin Børresen, Graminor