Hamarregionen Næringsforum ble formelt opprettet i april 2013 ved at Hamarregionen Utviklings kommunale forvaltningsdel ble skilt ut som et vertskommunesamarbeid og beholdt navnet Hamarregionen Utvikling (HrU), parallelt med at foreningsdelen ble besluttet videreført under navnet Hamarregionen Næringsforum (HrN). Medlemmene ble samtidig flyttet over fra HrU til HrN. I 2019 ble Hamarregionen Utvikling og Hamarregionen Reiseliv slått sammen, og fikk da navnet Hamarregionen utvikling og reiseleiv. Nettside og FB-side

Næringsforumet har som formål å fremme regional utvikling og næringslivets interesser i Hamarregionen. Forumet er partipolitisk nøytral, men kan ha en næringspolitisk tilnærming i sitt arbeid. Det kan være alt fra å sette dagsorden til å arrangere møteplasser for utveksling av kunnskap og interesser.

HrN har ingen ansatte, men samarbeider tett med Hamarregionen utvikling og reiseliv, blant annet gjennom at de er forumets sekretariat. Forumet er åpent for bedrifter, næringsforeninger, organisasjoner og offentlige/halvoffentlige institusjoner med tilknytning til næringslivet i Hamarregionen. Pr 1.1.2020 hadde forumet 215 medlemmer. Forumets styre møter jevnlig Hamarregionen utvikling og reiselivs politiske nemd, blant annet for å fremme medlemmenes interesser i næringspolitiske saker. Du kan også følge HrN på FB.

Styret for 2019/2020 består av:

Arild Halvorsen, Fabelaktiv, styreleder

Tlf. 951 09 306, e-post arild.halvorsen@fabelaktiv.no

Magne Nordgård, Hamar Media, styremedlem

Tlf. 934 80 330, e-post nordgard.magne@gmail.com

Ingunn Børresen, Norgro, styremedlem

Tlf. 468 92 321, e-post ingunn.borresen@norgro.no

Nina Utkilen, CC Hamar, styremedlem

Tlf. 922 89 882, e-post nina@cc.no

Ståle R. Bråtebekken, Norsk Tipping, styremedlem

Tlf. 415 18 150, e-post ståle.ronningen.bratebekken@norsk-tipping.no

Stein Inge Alstad, Stange Energi, styremedlem

Tlf. 909 36 071, e-post sia@stangeenergi.no

Valgkomité:
Eli Bryhni, leder, Hamarregionen utvikling og reiseliv
Geir Thomassen, BoligPartner
Kristin Børresen, Graminor