Lokalt næringsliv er viktig for både arbeidsplasser og nærmiljøet. Enten du er bedriftsleder eller ansvarlig for innkjøp på annen måte, så kan du gjøre en forskjell. Bry deg og vær en Lokal venn!

Det er mange gode grunner til å bli en Lokal venn, men det hjelper lite med tanken. Vi må handle – av hverandre. På den måten styrker vi det lokale næringslivet og opprettholder arbeidsplasser.

Slik blir du en Lokal venn:

  1. Gjør en vurdering av hvilke varer og tjenester du som bedriftsleder kan kjøpe lokalt.
  2. Gjør deg kjent med hvilke leverandører som finnes lokalt.
  3. Kjøp av lokale leverandører – så ofte du kan.

Nå har du gjort deg fortjent til å vise omverdenen at du er en Lokal venn. Kontakt oss, så får du logoen til bruk på hvilken måte du vil. Noen ønsker å bruke den på hjemmesiden sin, andre på butikkdøra. Det er opp til deg!

Velkommen med på laget!