Velkommen til årsmøte i HrN 12.06. Med påfølgende måltid.

15.30-16.30

PARK gründer- og næringshus

Gratis

juni 12, 2024

Hamarregionen Næringsforum innkaller til årsmøte i PARK gründer- og næringshus. 

Årsmøte med oppstart kl 15.30 

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder og to personer til å underskrive protokollen
  3. Gjennomgang & godkjenning av styrets årsberetning
  4. Resultatregnskap og balanse
  5. Fastsettelse av styregodtgjørelse
  6. Valg

Her finner du alle aktuelle dokumenter, så fort det er klart:

Foreløpig årsregnskap HrN 2023

Årsmelding HRN 2023

Vedtekter

Valgkomiteens innstilling

Møtet avsluttes med mat i Hamar sentrum på HrNs regning. Sted for dette informeres det om på møtet.

Ingen påmelding.

Velkommen!