Temalunsj 21.11.: Forberedt på framtida?

10.00-12.00

PARK gründer- og næringshus

Kr 300,- for ikke-medlemmer og gratis for medlemmer

november 21, 2023

Gå til påmelding

Temalunsjen denne gangen blir delt inn i to deler med ett tema for hver.

Del 1:

Store endringer i Arbeidsmiljøloven fra 01.01.2024: «Nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven fra nyttår – hva betyr det?»

Det kommer betydelige – og svært viktige – endringer i arbeidsmiljøloven! Dette påvirker direkte innholdet av arbeidstakerbegrepet; – avgrensing mot konsulenter, enkeltpersonforetak (ENK’er), oppdragstakere, selvstendige næringsdrivende og andre. Hvorfor er dette viktig? Jo fordi; – dersom arbeidsgiver knytter til seg personer som skulle vært ansett som arbeidstakere, men f.eks. er engasjert som oppdragstakere, kan det føre til en etterfølgende reklassifisering av arbeidsforholdet der arbeidsgiver kan bli ansvarlig for betaling av lønn, feriepenger, pensjonsytelser, etc. Fra forholdet startet. Derfor er det viktig at man «trår riktig» fra første dag.

Temaet er brennaktuelt, og innlederne gir oss et overblikk over spørsmål knyttet til dette, med utgangspunkt i lovendringer og rettspraksis, ved siden av at vi også går inn i andre endringer/oppdateringer som arbeidsgivere bør vite om.

Innledere fra Codex Advokat: Advokatfullmektig Sara Brede Mosand og Partner/advokat MNA Geir J. Kruge.

Del 2:

Hamarregionen – Hvor står vi? Hvor går vi?: «Hamarregionen og Innlandet sett fra en forskers perspektiv»

Vi har utfordret professor Atle Hauge (Høgskolen Innlandet/Redinn) til å dele sine tanker og innsikt om den regionale utviklinga. Han vil gi oss et overblikk over situasjonen for Innlandet, med fokus på Hamarregionen. Hva er tingenes tilstand, og hvordan ser det ut framover. Hva er våre styrker og svakheter? Hva tror han – ut fra forskning og tallmateriale – er kloke valg for utvikling og ei robust framtid for næringsliv og samfunn i vår region.

Vi håper han både kommer med klapp på skuldra – og noen spark på leggen!

Bindende påmelding innen mandag 20.11. kl 12.00.

Velkommen!