Info om kort spørreundersøkelse

Hamarregionen – Hamarregionen reiseliv og utvikling – er en felles samfunnsutviklingsaktør for næringsaktører og kommunene Hamar, Løten og Stange. Som et innspill i arbeidet med å legge til rette for Hamarregionens videre utvikling og arbeid ønsker kommunene å innhente innspill fra regionens næringsliv. Det er utarbeidet en kort spørreundersøkelse , tar ca. 5 minutter, som det hadde vært fint om medlemmene i Hamarregionen Reiseliv (HARR) og Hamarregionen Næringsforum (HRN) tar seg tid til å svare på. Denne blir sendt ut pr e-post fra kommunen i løpet av fredag 6. november.

Takk for hjelpa.