Resultat av medl.undersøkelse våren 2020

Alle er preget av Corona-krisen i større eller mindre grad. Både staten og kommunene bidrar med tiltak for å bøte på den utfordrende situasjonen for næringslivet.

For best mulig å kunne ivareta våre medlemmers behov og ønsker ba vi dem i april om å svare på en kort, anonym undersøkelse om situasjonen i sin bedrift. Resultatet av undersøkelsen viser bl.a. at 37 prosent av bedriftene har gjennomført permitteringer som følge av Covid-19.

Tallene fra undersøkelsen finner du også her.