Feirer 10 år som leverandør av god folkehelse i Hamarregionen

– I år er det 10 år siden M3 Helse, tidligere kjent som Medi 3 Innlandet, åpnet dørene på Hamar, og hele 50 år siden virksomheten ble etablert. Hver dag jobber vi for å sikre god folkehelse, livskvalitet og arbeidsglede i Innlandet, forteller Randi B. Sætershagen.

Sætershagen er administrerende direktør for det private frittstående medisinske senteret, som med slagordet «i gode hender» tilbyr allmennlegetjenester, spesialhelsetjenester og bedriftshelsetjeneste, i tillegg til å drive medisinsk forskning. M3 Helse har medisinske sentre i Hamar og Elverum samt en avdeling på Gjøvik som jobber eksplisitt med bedriftshelsetjeneste.

– M3 Helse skiller seg fra andre helsesentre ved at vi kombinerer allmennlegetjeneste med spesialhelsetjenester og forebyggende helsjekk av egen helse. Vi har alt fra allmennleger, fysioterapeuter, ultralydleger, livsstilsykepleiere, diabetessykepleiere, astma- og kolssykepleiere, psykologer og forskere i stallen. Vår ambisjon er å gjøre en helhetlig oppfølging av den enkeltes helsesituasjon, sier Sætershagen.

Det er ikke vanskelig å se at hun brenner for å bedre folks livskvalitet spesielt og folkehelsa generelt.

– M3 Helse skal være en leverandør av god folkehelse, livskvalitet og arbeidsglede. Vi kombinerer vår helsefaglige kompetanse med god gammeldags folkeopplysning, og inviterer gjerne til folkemøter rundt viktige folkehelsespørsmål, forteller hun.

LIVSSTIL GA FULL SAL I HAMAR KULTURHUS

– M3 Helse arrangerer folkemøter fordi vi ønsker å dele vår kunnskap med befolkningen i Innlandet. Vi setter sammen fagprogrammer med spesialister i regionen innenfor temaer vi vet engasjerer, forteller Sætershagen.

– «Mannens helseuke» har vi hatt tre år på rad, med vår egen primus motor, radiolegen Kjetil Høye. Fedon Lindberg snakket til fullsatt sal i Hamar Kulturhus i fjor, da temaet var helse og livsstil. Likeledes fikk vi kjempegod respons på folkemøtet med tema astma og kols. Vi inviterer også næringslivet til aktuelle temaer knyttet til HMS, lederskap og organisasjonsutvikling, legger hun til.

M3 Helse jobber også for å bekjempe benskjørhet, som er et økende folkehelseproblem.

– Så mange som hver andre kvinne og hver fjerde mann over 50 år kan få denne sykdommen. Overraskende mange yngre menn som har hatt gjentatte brudd får seg sitt livs overraskelse når vi konstaterer at de er benskjøre, sier Sætershagen.

På livsstilsklinikken kan kundene få råd og bli veiledet til å legge om livsstilen, måle bentetthet, benstruktur og D-vitaminnivået i kroppen. Men M3 Helse selger ingen mirakelkur – snarere tvert imot.

– Det viktigste er å forhindre det første bruddet. Benskjørhet gir ingen plager eller smerter før det blir et brudd, og vi arbeider for å nå risikogruppen med forebygging: Ha et sunt kosthold, få nok fysisk aktivitet i kombinasjon med tilstrekkelig D-vitamin og kalk. Vi kan ikke gjøre jobben for den enkelte, men vi gir god medisinsk oppfølging og veileder underveis, sier Sætershagen.

BEDRIFTER SATSER PÅ GOD ANSATTHELSE

I tillegg til å ha omlag 2000 private medlemmer, leverer M3 Helse HMS-tjenester til over 260 virksomheter i Innlandet med ytterligere 3500 ansatte.

– De ansatte er bedriftenes viktigste ressurs. Vi registrerer en stadig større velvilje i bedrifter for å legge til rette for at de ansatte kan øke bevisstheten rundt egen helse. Det er dessverre fortsatt slik at de aller fleste av oss er flinkere til å passe på at bilen får jevnlig service enn til å ta vare på egen helse. Da er det bra at arbeidsplassen legger forholdene til rette. Tar vi godt vare på egen helse, får vi bedre livskvalitet og økt mestring i jobben, sier Sætershagen.

– Mange virksomheter vi jobber med arbeider godt og målrettet med helsefremmende tiltak. De investerer i HMS og et godt arbeidsmiljø, langt ut over kravene. Alle har fokus på å redusere risiko for skader og sykefravær, mange har gode trimfasiliteter, andre har ansatte som arrangerer treningsaktiviteter og turer etter jobb. I tillegg etablerer de tiltak som styrker den enkeltes helse og det psykososiale arbeidsmiljøet.

M3 Helse jobber hver dag som fagressurs for helse, miljø og sikkerhet ute i de 260 virksomhetene. Der ser de hvor avgjørende et godt arbeidsmiljø er for å skape utvikling og mestring i hverdagen for medarbeiderne – noe som igjen reduserer risiko for belastninger og sykefravær.

– Omstilling og endring har blitt en helt sentral del av norsk næringsliv og vil fortsette å være det i tiden som kommer. Derfor arbeider vi videre med å bevisstgjøre ledere og ansatte på hvor viktig det er å investere i et helsefremmende arbeidsmiljø også i krevende tider, sier Sætershagen.

Økt antall medlemmer og etterspørsel etter HMS-tjenester fra bedrifter har også en positiv effekt på M3 Helse internt, som i disse dager skal ansette nye medarbeidere.

– Det er alltid gøy å være en virksomhet med ambisjoner om vekst. I nær framtid vil vi utlyse to nye stillinger, og vi ser frem til å ansette nye, dyktige helsearbeidere, avslutter Sætershagen.